Materialet i den här bloggen kommer från en kosmisk federation dedikerad att tjäna den oändliga Skaparen. Under en period av 40 år kanaliserade Carla L. Rueckert deras budskap och upplysningar - information av profan spirituell karaktär. Detta är mitt ödmjuka försök att översätta en del av materialet till svenska.

Dienstag, 18. August 2015

Publicering

Kosmiska principerKosmiska principer finns nu som Kindle-version och pappersexemplar, tillgänglig via Amazon.

Den som föredrar en pappersutgåva via Createspace, är fri att beställa därifrån.

Donnerstag, 23. April 2015

GränslöstUniversum är gränslöst.
För din identitet,
ditt sökande,
din kännedom om Skapelsen,
finns inga begränsningar.


Mittwoch, 22. April 2015

Reducera illusionenReducera
genom meditation,
illusionen av
den skenbara separationen.
Människan har själv åsamkat den.


Isolerade delarSomliga av Skaparens delar
har isolerat sig.
De har avlägsnat sig,
från Skaparens 
ursprungliga tanke.

Även människan
har genom sina
experiment och erfarenheter,
i sitt tankesätt,
låtit avlägsna sig.


Mittwoch, 15. April 2015

Den levande SkapelsenSkapelsen lever.
Den är intelligent,
den är ett väsen.
Du är en del av den,
en del som andas,
evighetens luft.


En viktig strävanVärna om den strävan
som vill söka och finna
utanför det materiella paradigmet
som dominerat planeten så länge.

Freitag, 10. April 2015

EnhetDet gränslösa 
kan inte vara flera. 
Mängd är ändlig. 
Evighet är enighet. 
I en oändlig Skapare 
finns endast enhet.